சிந்தனைத்துளிகள்

Ø மனிதன் சூழ்நிலைக்காக படைக்கப்படவில்லை.சூழ்நிலைகளே மனிதனுக்காக படைக்கப்பட்டன.

Ø ஒரு மரத்தில் உள்ள பழங்களை எண்ணிவிடலாம். ஆனால் ஒரு பழத்தால் உருவாகப்போகும் மரங்களை எண்ண முடியாது.

Ø குழந்தையும், குடிகாரனும் உண்மையே பேசுவார்கள்.

Ø நாணயமாக இருப்பவனிடம் எப்போதும் குழந்தைத்தனம் காணப்படும்.

Ø தேவையில்லாததை நீ வாங்கினால் விரைவில் உனக்கு தேவையானதை விற்றுவிடுவாய்.

Ø செலவுக்கு மேல் கூடுதலாக வருவாயுள்ளவன் செல்வன். வரவுக்கு மேலே செலவழிப்பவன் ஏழை.

Ø அன்பில்லா தொடர்பு நட்பும் ஆகாது, உறவும் ஆகாது.

Ø இது முடியும் இது முடியாது என்று வாழ்வில் அறியாதவனுக்கு ஒன்றுமே வாழ்வில்கிடைப்பதில்லை

எழுதியவர் : செல்வமணி (பகிர்வு) (18-Sep-16, 9:56 pm)
சேர்த்தது : செல்வமணி
பார்வை : 240

சிறந்த நகைச்சுவைகள்

மேலே