புனித நூல்

தாயின் புடவையில்
நெய்யப்பட்ட நூல்களை விடவா
புனிதமானவை
கீதை, குரான்,பைபிள்...

எழுதியவர் : அகத்தியா (7-Nov-16, 11:43 am)
Tanglish : punitha nool
பார்வை : 222

மேலே