அனாதையான அறிவு

பலத்தை மறக்கடித்து
காலம் போகிறது

-- இப்படிக்கு அனாதையான அறிவு...

எழுதியவர் : சீ.மா.ரா மாரிச்சாமி (23-Nov-16, 12:03 pm)
பார்வை : 374

மேலே