ஒரு தலை காதல் வலி

அவள் கொடுத்த காகிதத்தையும்
நெஞ்சோடு வைத்திருக்கிறேன்- நான்
அவளோ என் நெஞ்சையும்
காகிதமாய் கிழித்தெறிகிறாள் .....


Close (X)

0 (0)
  

மேலே