அப்துல்கலாம்

கனவிலும் மறக்கமாட்டோம் -எங்களை
கனவு காணச்சொல்லி -இன்று
கனவாய் கலைந்த எங்கள்
கனவு நாயகரை........


Close (X)

0 (0)
  

மேலே