அம்மணமாய்

அம்மணமாய். . .

பார் வென்ற வரலாற்றில்
கவுரி மான் வம்சமாம். . .
மார்பிலே ஏகாந்தம்
ஆங்காங்கே ரத்தின பதக்கமாம். . .
விதம் விதமாய் பட்டு உடுத்தி
உலா வந்த சக்ரவர்த்திகளாம் ...
வீறு நடை போடும்பொழுது. .
ஏனோ சான்றோர்கள்
விழுந்து விழுந்து சிரித்தார்கள் . . . .

கிழிந்த பட்டு உடுப்பில்
அந்தரங்கமாய் தெரிந்ததாம்
சாதிகளும் ஏழ்மையும் . . .
இன்றும்
திருத்திக்கொள்ளவில்லை
கறை வேட்டிகளிலும்
பல்இழித்து தெரிகிறது
கிழிசல்களில் சாதிப்பிரிவுகளும் ஏழ்மையும் . .
வேடிக்கை தான் பார்க்கிறோமோ???

அவ்வை சொல்லியும் திருந்தவில்லை
பெரியார் சொல்லியும் திருந்தவில்லை
அம்மணமாய் நம் சமுதாயம்...
சந்தேகம் இல்லை
இன்று
வேடிக்கை மட்டுமே பார்க்கிறோம். . .
இதில் மானங்கெட்டவர்கள் யாரோ???????

க.மருதுபாண்டியன்
*********************************
அவ்வை சொல் :
சாதி இரண்டொழிய வேறில்லை சாற்றுங்கால்
நீதி வழுவா நெறிமுறையின் மேதனியில்
இட்டார் பெரியோர் இடாதார் இழிகுலத்தோர்
பட்டாங்கில் உள்ள படி

"நல்வழி" என்னும் நூளில் ஔவையார் அவர்கள் எழுதியது...

விளக்கம்:
மக்களை "சாதி" என்ற முறையில் வைத்து பிரிக்கவேண்டுமெனில், இரண்டாக பிரிக்கலாம்... நீதி, நெறிமுறை தவறாமல் பெருந்தன்மையுடன் வாழும் பெரியோர் என்ற ஒரு பிரிவும், நீதி, நெறிமுறை தவறி நடக்கும் இழிகுலத்தோர் மற்றொரு பிரிவும் ஆவர்...


Close (X)

0 (0)
  

மேலே