ஆதவனும் ஆசை படுவான்

ஆதவனும் ஆசைப்படுவான்
நம் காதல் காண......!!!

முழுமதியும் மழை பொழியும்
நாம் வளம் காண......!!!

எழுதியவர் : கவிழகி செல்வி (20-Mar-17, 11:45 am)
பார்வை : 106

மேலே