முளையவள்

முகல் மொத்த
முண்டு மொழியில்
மொய்த்து
முளைத்து
முகலியவள்
முப்பரிணாமம்
முற்றும் மொய்ப்பரிய
மொழிகிறதே
மொலைகள்
மொய்ப்பண்பாய்
மலைகிறதே
மாலையவள்
மருங்கனியில்
மரணித்து
மௌனித்தேன் .

எழுதியவர் : ரிச்சர்ட் (9-May-17, 12:20 pm)
சேர்த்தது : ரிச்சர்ட்
பார்வை : 101

மேலே