அங்கே அவன்

வளமாக்கிட வாழ்வை,
வியர்வை சிந்துகிறான் பாலைவனத்தில்-
அயல்நாட்டுப் பணி...!


Close (X)

4 (4)
  

மேலே