சந்திரனும்,கடல் அலையும் -ஹைக்கூ

விம்மி எழும்புது வான் நோக்கி
அலை அலையாய் ஆர்ப்பரித்து
கடல் நீர், சந்திர முகியின் அழைப்பிற்கு.

எழுதியவர் : வாசவன்-தமிழ்பித்தன்-வாசு (30-Sep-17, 7:51 am)
பார்வை : 90

மேலே