குறுங்கவிதைகள் I

௧, வரம்

ஒரேகுணம் அமைந்த இருவர்
பதியும் பத்னியுமாக
வாழும் வாழ்க்கை அமைவதுதான்
உண்மையான வரம்..


௨, இயற்கை

இந்த
உலகையே ஆண்டுவரும்
நீல-பசுமை நிறத் தலைவி - இயற்கை


௩, வீடு

ஒரு நாட்டின்
செல்வ-பஞ்ச நிலைகளை
எடுத்துச்சொல்லும்
ஒரு
சிறிய இடம்

எழுதியவர் : மகேந்திரராஜ் பிரபாகரன் (7-Nov-17, 10:38 pm)
Tanglish : kurunkavithai
பார்வை : 372

புதிய படைப்புகள்

மேலே