ஹைக்கூ -- எரிமலை

வெப்ப ரத்தம் 
வெளியேறுகிறது 
எரிமலைவெடிப்பில் !

எழுதியவர் : சூரியன்வேதா (7-Feb-18, 3:37 pm)
பார்வை : 162

மேலே