புதிய இந்தியா

இந்தியாக்கு போவமா என்று கேட்டான் ஒருத்தன்.என்னய்யா கேனத்தனமா கதக்காய்.மோடிஜீயே (புது)இந்தியா எனித்தான் பிறக்கும் என்டிருக்கார்.பிறந்த அப்பறம் இந்திய குழந்தய பார்க்க போவம் என்றன்.


  • எழுதியவர் :
  • நாள் : 9-Feb-18, 5:01 pm
  • சேர்த்தது : faz
  • பார்வை : 0
Close (X)

0 (0)
  

சிறந்த நகைச்சுவைகள்

மேலே