புதிய இந்தியா

இந்தியாக்கு போவமா என்று கேட்டான் ஒருத்தன்.என்னய்யா கேனத்தனமா கதக்காய்.மோடிஜீயே (புது)இந்தியா எனித்தான் பிறக்கும் என்டிருக்கார்.பிறந்த அப்பறம் இந்திய குழந்தய பார்க்க போவம் என்றன்.

எழுதியவர் : முப பஸ்லி நிசார் (9-Feb-18, 5:01 pm)
சேர்த்தது : முப பஸ்லி நிசார்
பார்வை : 223
மேலே