தனிமையில் தேடல்

தனிமை எனும் நேரங்களில்
தேடுகிறேன் அலைபேசியில்
நீ அழைப்பெடுத்த நேரங்களை...
விழிகளெனும் தேடற்பொறியினைக்
கொண்டு .......
நிதமும் சேமிக்கிறேன் உன் நினைவுகளை ....
காதலால்........

-அ.ஜதுஷினி.

எழுதியவர் : ஜதுஷினி (4-Mar-18, 9:03 pm)
சேர்த்தது : A JATHUSHINY
Tanglish : thanimayil thedal
பார்வை : 267

மேலே