ஹைக்கூ

பெருந்தனவான் அவன்
ஏதும் இல்லை
எல்லாம் இருந்தும்

( இப்படித்தான் சில தனங்கள்
நிலை இன்றைக்கு)

எழுதியவர் : வாசவன்-தமிழ்பித்தன்-வாசு (3-Jun-18, 3:02 pm)
Tanglish : haikkoo
பார்வை : 48

மேலே