ஹைக்கூ

ஸ்பா
சுற்றுலா பயணிகளுக்கு
குற்றால அருவிகள்

எழுதியவர் : வாசவன்-தமிழ்பித்தன்-வாசு (14-Jul-18, 6:59 am)
பார்வை : 81
மேலே