ஹைக்கூ

விண் மீன்கள்
விஞானி, தொலைநோக்கி
கடலமீன்கள்,மீனவர்,வலை , .

எழுதியவர் : வாசவன்-தமிழ்பித்தன்-வாசு (15-Jul-18, 3:06 am)
பார்வை : 55
மேலே