தன்னம்பிக்கை பறவை.🦅🦅🦅

ஒரு பறவை மரத்தின் கிளையிள்

அமரும் போது அது எந்த...

நேரத்திலும் முறிந்து விடலாம்

என பயப்படுவதில்ல ஏன் ?

என்றாள் அது நம்புவது அந்த ...

கிளையை அல்ல அதன்.....

சிறகுகளை ......👍👍👍👍

எழுதியவர் : S.திலீப் ✍️✍️✍️ (9-Aug-18, 3:38 pm)
சேர்த்தது : thilip
பார்வை : 203
மேலே