தீதும்,தீதில்லை

"தீதுண்டோ தீதின்றி, தீதோன்றுமில்லை தீது யாதும் உணராது"

எழுதியவர் : (1-Nov-18, 11:22 am)
சேர்த்தது : அ பெரியண்ணன்
பார்வை : 50

மேலே