யுத்தம் அழகு

யுத்தம் அழகு
காதலே,

மையலில் என்விழிகளுக்குள்
உன்நினைவுகள் தொடுக்கும் யுத்தம் அழகு........
பூவிதழின் மென்மையும் அல்ல
போர்வாளின் வன்மையும் அல்ல
இரண்டும் கலந்த ஓருணர்வு
என் இதயத்தை துளைக்கையில் யுத்தம் அழகு
காதலே என்னில் உன் யுத்தம் அழகு......

எழுதியவர் : YUVATHA (26-Feb-19, 6:25 pm)
சேர்த்தது : Yuvatha
Tanglish : yutham alagu
பார்வை : 222

மேலே