ஓய்வின் நகைச்சுவை 138 இவரு ரெம்ப இன்னொசென்ட்

நண்பர்: 1 என்ன ஒய்! ஒரு செகண்ட்லே எப்படி உம்மால் முகத்தை இன்னொ செண்டா, ஒண்ணும் தெரியாத குழந்தை மாதிரி, சிரிச்சுண்டே மாற்ற முடிகிறது?

எழுதியவர் : ராஜேந்திரன் சிவராமபிள்ளை (8-Apr-19, 2:13 pm)
பார்வை : 60

மேலே