ஓங்கி உலகளந்த

ஓங்கி உலகளந்த
**************************************

ஓங்கி உலகளந்த உத்தமனும் காணாத
பங்கயத்துப் பிரமனும் தேடியும் காணாது --அண்டமாகித்
தாங்கும் உனையளந்தார் எவருண்டு ? மாலயனுக்கு
ஓங்கினாய் என்னுளத்து ஓங்கு !

எழுதியவர் : சக்கரைவாசன் (28-Apr-19, 9:33 am)
சேர்த்தது : சக்கரைவாசன்
பார்வை : 251

மேலே