மீண்டும் என் தோழனுக்காக

என் நண்பனிடம்,
நான் சிரித்துப் பேசியதைக் காட்டிலும்
அதட்டிப் பேசியதே அதிகம்!!
அவனிடம்,
சிரித்துப் பேசுபவர்கள் அவனுடைய
நண்பர்களும் இல்லை!
அதட்டிப் பேசிய நான் அவனுடைய
எதிரியும் இல்லை!

இப்படிக்கு,
என்றும் உங்கள் நட்பை எதிர்பார்க்கும்,
தமிழச்சி.

எழுதியவர் : தமிழச்சி (2-May-19, 2:18 pm)
பார்வை : 1261

சிறந்த கவிதைகள்

மேலே