நட்பில் பின்னடைவு

புன்னகையில் தீர்க்காமல் நீட்டி முழக்கினால்
பின்னடைவு பெற்றிடும் நட்பு

எழுதியவர் : Dr A S KANDHAN (18-Jul-19, 9:29 am)
பார்வை : 47

மேலே