பகலில் உதித்த பளிங்கு நிலா

வான் நிலவல்ல அவள் /
விண்ணிருந்து
மண்ணிறங்கிய
நிலவல்ல அவள்/

வெண்மேகம்
தொட்டணைத்த
வெண்நிலா அல்ல அவள்/
கருமேகம் மூடி மறைக்கும்
சிறு நிலா அல்ல அவள்/

தேய்பிறை காணும்
பொன் நிலா
அல்ல அவள் /
இரவினில்
உலாவிக் கொண்டு
பகலினில் உறங்கிடும்
வட்ட நிலா அல்ல அவள்/

வீறுநடை போடும்
பெண்ணிலா/
அவள் பகலில்
உதித்த பளிங்கு நிலா/

எழுதியவர் : கவிக்குயில் ஆர். எஸ் கலா (20-Jul-19, 12:44 pm)
சேர்த்தது : ஆர் எஸ் கலா
பார்வை : 33

மேலே