அடியவன் இவனைக் கா

அடியவன் இவனைக் கா
***********************************

அடியாரை விட்டகலா அடியுடையோய்
துடிப்போரின் துடிப்புணரும் துடிப்புடையோய்
கொடியோர்தம் குடிகெடுக்கும் கொடுமுடியோய்
அடிக்கரற்றும் அடிஇவனைக் கா !

எழுதியவர் : சக்கரைவாசன் (27-Aug-19, 4:04 pm)
சேர்த்தது : சக்கரைவாசன்
பார்வை : 248

மேலே