விலகல் தவறல்ல

நல்லா ரொடுபழகல் நன்றாம்; அறிந்தபின்
அல்லா ரொடுவிலகல் நன்று !

எழுதியவர் : Dr A S KANDHAN (4-Sep-19, 10:12 am)
சேர்த்தது : Dr A S KANDHAN
பார்வை : 252

மேலே