உள்ளக்கண்ணாடி முகம்

உருவத்தைக் காட்டிடும்
கண்ணாடி
உள்ளத்தைக் காட்டிடும்
முகம்

எழுதியவர் : வாசவன்-தமிழ்பித்தன் -வாசு (11-Sep-19, 5:00 pm)
பார்வை : 68

மேலே