நிழலாய் அவனோடு நான்

அருகில் இருந்தும் தூரமாய்
நிஜத்தில் நின்றும் நினைவாய்
உன்னோடு நான் அவளோடு நீ

எழுதியவர் : (20-Jan-20, 9:54 am)
சேர்த்தது : மைவிழி
பார்வை : 156

மேலே