பேனா

உங்கள் ஆயுதம்
பேனாவாக இருக்கட்டும்

கூர்முனை கிழித்து
போர்முனையை வெல்லலாம்...

BY ABCK

எழுதியவர் : (15-Feb-20, 11:14 am)
சேர்த்தது : ABDUL BACKI
Tanglish : pena
பார்வை : 26

மேலே