ஒரு அழிப்பான் சொல்லும் அறிவுரை

பென்சிலில் எழுந்ததே
உன் மகிழ்ச்சியாய்

பென்சிலில் எழுத்து
உன் சோகத்தை


--இப்படிக்கு Eraser

எழுதியவர் : சீ.மா.ரா மாரிச்சாமி (20-Feb-20, 6:22 pm)
பார்வை : 524

மேலே