கடி ஜோக்ஸ்

சீரக மிட்டாய்
சீரகத்தில் செய்யலாம்
ஆரஞ்சு மிட்டாய்
ஆரஞ்சில் செய்யமுடியுமா?

எழுதியவர் : இரா. அரிகிருஷ்ணன் (6-Sep-20, 11:00 am)
சேர்த்தது : இராஅரிகிருஷ்ணன்
Tanglish : kati jokes
பார்வை : 280

சிறந்த நகைச்சுவைகள்

மேலே