அழகி அவள்

கருப்பழகி!
கலையான முக அழகி!
கன்னத்துக்குழியழகி!


கார்மேகக் குழலழகி!
காந்தக் கண்ணழகி!


கச்சிதமான கழுத்தழகி!
கனமான தனமழகி!


தாராள இடையழகி!
தங்கக் குணமழகி!


முந்திரி மூக்கழகி!
பவளமுத்துப் பல்லழகி!
மதிமயக்கும் இமையழகி!


செந்தேன் இதழழகி!
செந்தாமரை செவியழகி!


சலிப்பில்லா சிரிப்பழகி!
சங்கத்தமிழ் பேச்சழகி!


வானவில் புருவமழகி!
வாழைத்தண்டு காலழகி!


வெள்ளரிபிஞ்சு விரலழகி!
வெள்ளியோடை நடையழகி!


செம்மர முதுகழகி!
செழிப்பான பின்னழகி!
செதுக்கி வைத்த உடலழகி!


பட்டமில்லா உலகழகி!
பிரபஞ்சத்தின் பேரழகி!


நிதம் நிதம்
என் நினைவினில்
நிறைந்திருக்கும்
நீ என் அழகி!!!


எந்தன் இதயத்தின் பெண்ணழகி!
எனக்கான கவியழகி😍


கவிதைகளின் காதலன்
❤சேக் உதுமான்❤

எழுதியவர் : சேக் உதுமான் (8-Sep-20, 12:44 pm)
சேர்த்தது : சேக் உதுமான்
பார்வை : 8991

மேலே