முத்தாரம் பூசும் இதழ்

வெக்கமே
உன்னை நான் வெற்றிப்பெற்றேன்
அவளின்
பூத்தாளும் மேனி ராஜியத்தில்
முத்தாரம்
பூசும் என் இதழைத் கண்டு

எழுதியவர் : ஜோவி (10-Nov-20, 7:29 pm)
சேர்த்தது : ஜோவி
பார்வை : 266

மேலே