தமிழ் சாகவில்லையாம்

தமிழ் சாகவில்லையாம்

அன்றெவர் கற்றார் தமிழை அறிவாளர்
இன்றிறை யில்லையென் பான்!

....

எழுதியவர் : பழனிராஜன் (4-Jan-21, 11:24 am)
சேர்த்தது : Palani Rajan
பார்வை : 601

மேலே