காதல்

பேசாது கேளாது பார்வை ஒன்றாலே
ஓசைபடாது பார்வை ஒன்றாலே மட்டும்
இருவர் உள்ளத்தில் புகுந்து புது
உறவு தருவது காதல்

எழுதியவர் : வாசவன் -தமிழ்பித்தன் -வாசு (23-Jan-21, 7:12 pm)
Tanglish : kaadhal
பார்வை : 135

மேலே