உயர்வு நிச்சயம்

ஏக்கம் வாழ்வை வென்று தருமோ
ஊக்கம் வீழ்ந்திட வழி சமைத்திடுமோ
நீக்கம் செய்திடு துயர்களை மனதினில்
ஆக்கம் படைத்து உயர்ந்திடு புவிதனில்

எழுதியவர் : சித்திரவேல் அழகேஸ்வரன் (18-Feb-21, 11:59 am)
Tanglish : uyarvu nichayam
பார்வை : 111

மேலே