ஹைக்கூ

எதை எங்கு எடுத்தாலும்
அதை அங்கே வைக்கப்படுகிறது
பூமி

எழுதியவர் : செல்வமுத்து மன்னார்ராஜ் (31-Mar-21, 8:27 am)
Tanglish : haikkoo
பார்வை : 231

மேலே