அவள் நயனங்கள்

அவள் நயனங்களின் அசைவில் ஒவ்வொன்றிலும்
பரதக் கலையின் ரகசியம் ஒவ்வொன்றும்
மெல்ல மெல்ல வெளிவருகிறதைக் காண்கின்றேன்
ஆனால் அவள் அறிவாளோ இதை

எழுதியவர் : வாசவன்-தமிழ்பித்தன்-வாசு (13-Apr-21, 2:26 pm)
பார்வை : 132

மேலே