பெரியார் முனை

பாரிமுனைக் கேன்பெரியார் பட்டாவும் மூடரே
யாரிங்குளார் தக்காரைக் காண்........

எழுதியவர் : பழனி ராஜன் (14-Apr-21, 8:54 am)
சேர்த்தது : Palani Rajan
பார்வை : 23

மேலே