புகழ்

பெறுகின்றார்கள் புகழ்,
பெருகுகிறது அளவில்லாமல்-
மற்றவர்களின் பொறாமை...!

எழுதியவர் : செண்பக ஜெகதீசன்... (18-Jun-21, 6:19 pm)
சேர்த்தது : செண்பக ஜெகதீசன்
பார்வை : 38

மேலே