இயலாமை

பிழையென்ற ஒன்று இல்லையெனில் சொற்களின் முக்கியத்துவம் புரிவதில்லை....🖋
புரிதலின் பெரும் பாதி பிழை....
கற்றலின் முன் பாதி பிழை....📝

வண்ணங்களின் வளைவுகளில் மறைவதும் பிழையே...🖌

இதயமுடுக்கி ஆற்றல் பெற்றதும் பிழையிலே....🌞

இப்படியிருக்க பிறப்பின் பிழையை ஏற்கமறுக்கிறாய்🤱!!! -- ♡ லாவ்

எழுதியவர் : (23-Oct-21, 5:39 pm)
சேர்த்தது : லாவ்
பார்வை : 172

மேலே