சத்தம் இல்லாத முத்தம் எதற்கு

சத்தம் இல்லாத முத்தம் ..
-------------------------------------------

சத்தம் இல்லாது முத்தம் கொடுத்திட
நானென்ன
வெத்து வேட்டா - அட

யுத்தம் போலொரு
முத்தம் வெடித்ததில்
இதயம் இரண்டும்
ஒன்றாகிப் போச்சா !

ஆழமாய்க் கொடுத்த ஆசை முத்தத்தில்
அண்ட பேரண்டமெலாம்
ஆட்டங்காணுதா!

நிலை தடுமாறிய பூமி தென்வடலாய்ச் சுற்றத் தொடங்குதா

இளஞ்சூரியன் தென்திசையில்
மெல்ல எழுந்ததா!!

-யாதுமறியான்.

எழுதியவர் : -யாதுமறியான் . (15-Mar-22, 9:03 pm)
சேர்த்தது : யாதுமறியான்
பார்வை : 165

மேலே