சூழ்ச்சி

கசாப்புக்கடைகளை மிஞ்சும்
கழுத்தறுப்பு
நம்பிக்கை துரோகம் ....

எழுதியவர் : (15-May-22, 6:17 pm)
Tanglish : soozhchchi
பார்வை : 32

மேலே