கன்னத்தில் கொய்யா மாங்கனி யிரண்டு

கன்னத்தில் கொய்யா மாங்கனி யிரண்டு
புன்னகை இதழில் செய்ய கனியிரண்டு
மின்னல் விழியில் கொய்யும் பூவிரண்டு
என்னை வெல்லுதே என்ன செய்ய ?

கொய்யா --கொய்யாத என்ற பொருளில் --கொய்யாக்காய் இல்லை
செய்ய --சிவந்த

எழுதியவர் : கவின் சாரலன் (14-Sep-22, 6:09 pm)
சேர்த்தது : கவின் சாரலன்
பார்வை : 46

மேலே