ஹைக்கூ

' அறம் செய்ய விரும்பு '
நல்வழியில் ஈட்டிய
உன் தனத்தால்

எழுதியவர் : வாசவன்-தமிழ்பித்தன்-வாசு (6-Oct-22, 10:21 am)
Tanglish : haikkoo
பார்வை : 222

மேலே