அவனும்_அவளும்

அவனின்!
சிற்றின்பம்!
தேடலில்!
அவள் புன்னகையும்! 😍
ஒரு போதையே! 💞💃
#அவளும்_அவனும்
..... இவள் இரமி..... ✍️

எழுதியவர் : இரமி (19-Oct-22, 7:04 pm)
சேர்த்தது : இரமி
பார்வை : 62

மேலே