மிளிரும் சிரிப்பு

இலை மேல் பனித்துளி போல் - என்
மகளின் சிரிப்பு...

எழுதியவர் : பிரான்சிஸ் ஜோ (2-Dec-22, 2:37 pm)
Tanglish : milirum sirippu
பார்வை : 538

மேலே