அழகு தேவதைகள்

பல்வேறு மொழிகள் பேசலாம்
வெவ்வேறு பழக்கவழக்கங்கள் இருந்தாலும்
ஒரே மொழி பேசும் பெண்மை

மௌன மொழி பேசுவாள்
தமிழைப் போன்று புலமையாவாள்

அழகு விழியில் பேசுவாள்
தமிழைப் போன்று நாணுவாள்

புன்சிரிப்போடு பேசுவாள்
தமிழைப் போன்று புன்னகைப்பாள்

வண்ணமயிலாக ஆடுவாள்
தமிழைப் போன்று வர்ணம் பூசியவள்

புள்ளிமானாக துள்ளிகுத்திப்பாள்
தமிழைப் போன்று புள்ளியிட்டு கோலமிடுபவள்

அல்லி விழியுடையாள்
தமிழைப் போன்று கூர்மையானவள்

முல்லை பார்வையினால்
தமிழைப் போன்று குணமுடையவள்

கொள்ளைப்போகும் நெஞ்சம்
தமிழைப் போன்று கவிதையானால்

வானமகள் நாணுவாள்
தமிழைப் போன்று மென்மையானவள்

நிலவைப் போன்றவள்
தமிழைப் போன்று வெண்மையானவள்

கதிரவனைப் போன்றவள்
தமிழைப் போன்று பிரகாசமானவள்

கமல விழியாள்
தமிழைப் போன்று படர்ந்திருப்பாள்

அன்பு கொண்டவள்
தமிழைப் போன்று அன்பானவள்

பண்பு கொண்டவள்
தமிழைப் போன்று பண்பானவள்

எழுதியவர் : கவி ராஜா (5-Mar-23, 10:19 pm)
சேர்த்தது : சுரேஷ்ராஜா ஜெ
பார்வை : 400

மேலே