தொலைதொடர்பே

தொலைதொடர்பே /
ஆக்கத்தில் சிறந்தது /
அழிவில் முதன்மை பெறுவது /
நல்லவை படைத்து அறிவியல் செய்வோம் /
அலைப்பேசி கதிர் தவிர்த்து உயிரினங்கள் காப்போம்/

சமத்துவ புறா ஞான.அ.பாபாக்கியராஜ்

எழுதியவர் : சமத்துவ புறா.ஞான.அ.பாக்யராஜ் (2-Oct-23, 6:48 am)
சேர்த்தது : பாக்யராஜ்
பார்வை : 57

மேலே